Stěhovaní strojů

Naše společnost Dymas s.r.o. se specializuje na převoz a přesun těžkých, objemných či jinak náročných strojů a složitých zařízení či aparatur. Obvykle jde o soustruhy, frézy, IT zařízení či další aparatury. Jde o náročné položky, které ale současně vyžadují nanejvýš opatrný a profesionální přístup. Náš tým používá pro manipulaci s nimi zvláštní křížové postroje, hydraulické plošiny a paletové zvedáky.

U každého stěhování náročných břemen je velmi nutná předchozí konzultace a ideálně návštěva na místě. Za prvé kvůli objemu a váze samotných břemen, za druhé kvůli kontrole přístupnosti či náročnosti terénu. Velmi proto uvítáme upozornění na jakékoli okolnosti, které mohou proces stěhování zkomplikovat – úzké prostory, strmé schody, nízké stropy a další faktory.

Zajistíme

  • O čemkoli víme předem, s tím si poradíme
  • Stěhujeme IT vybavení, frézy, soustruhy, klimatizace, bankomaty, kotle, chladící boxy, laboratorní techniku, aparatury a další
  • Disponujeme postroji, zátěžovými vozíky, hydraulickými plošinami