Nájemník se nechce vystěhovat

Nájemník se nechce vystěhovat z vaší nemovitosti a to už dávno uplynula výpovědní doba z nájmu. Jak postupovat, pokud vám nájemce dělá potíže? Pokud už uplynula doba skončení nájemní smlouvy nebo dluh překročil svou mez, nemůžete vyměnit na své nemovitosti zámky, ani nájemníka vystěhovat násilím. Když nájemník se nechce vystěhovat, nastává otázka, jak se takového problémového nájemníka zbavit co nejdříve.

Nájemník se nechce vystěhovat: Jaká máme práva?

Dříve se na vystěhování neplatících nájemníků čekalo až půl roku a byl k němu potřeba souhlas soudu. Dnes jsou pronajímatelé ochráněni kratší lhůtou, zkrácena je na tři měsíce. V této době můžete nájemníka z bytu vystěhovat v případě, že neplatí nájem, s okamžitou platností. Tříměsíční lhůta pro vystěhování nájemníka může být podána i v případě, že nájemník hrubě porušuje nájemní smlouvu nebo byt potřebuje pro své vlastní účely.

Nájemník se nechce vystěhovat: Můžete vypovědět nájem bez výpovědní doby?

Pronájem nemovitosti s sebou přináší velká rizika, která vedla k úpravě zákona tak, aby pronajímatelé mohli vzít práva do svých rukou. Nový občanský zákoník umožňuje vypovědět nájem bez výpovědní doby a to v případě povinností závažným způsobem.

V tomto případě je nájemce povinen odevzdat byt svému majiteli bez odkladu. Nejpozději do jednoho měsíce. Tuto možnost můžete využít v případě, že nájemce úmyslně znehodnocuje vaši nemovitost nebo vybavení v ní, obtěžuje sousedy nebo využívá nemovitost pro jiné účely, než pro které je určeno v nájemní smlouvě.

Nájemník se nechce vystěhovat ani po doručení výzvy k vystěhování

V případě, že se rozhodnete vystěhovat svého nájemníka z výše uvedených důvodů, musíte podat výpověď nájemní smlouvy náležitým způsobem. Zpráva musí být sepsána písemně, jejím obsahem je výpovědní důvod a poučení o tom, že nájemce může vznést vůči vašemu rozhodnutí námitky, které může přezkoumat soud. V této výzvě také musíte nájemce vyzvat, aby v přiměřené době odstranil všechny způsobené problémy. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následující poté, co výpověď byla doručena druhé straně. Při vyklizení vaší nemovitosti vám ochotně pomůžou profesionální stěhováci ze stěhovací firmy Dymas s.r.o., která se zabývá vyklizením domů, bytů a nebytových prostor po nájemnících.

Kdy můžete považovat nájem za skutečně skončený

Nájemce je po všech vašich úkonech povinen nemovitost vyklidit a předat klíče. Dle zákona se byt považuje za odevzdaný, pokud obdržíte klíče a nebrání vám nic v přístupu do bytu a jeho následného užívání, nebo nájemce nemovitost opustil způsobem, že lze nájem považovat za skončený.

Zavolejte nám pro předběžnou kalkulaci
nebo rovnou zadejte poptávku a domluvte si detaily stěhování.