Jak vystěhovat neplatiče

Jak vystěhovat neplatiče z vašeho bytu tak, aniž byste se dostali sami do potíží se zákonem? Poradíme vám, jak postupovat při výpovědi neplatících nájemníků.

Jak vystěhovat neplatiče výpovědí z nájmu

Co dělat, když vám nájemník dělá potíže a to i v době, kdy mu skončila nájemní smlouva nebo dluh na nájemném překročil kauci, složenou při podpisu smlouvy? Nájemníkovi nemůžete jen tak vyměnit zámek a nepustit jej dovnitř. V takovém případě se sami dostáváte do střetu se zákonem. Jak vystěhovat neplatiče co nejrychleji a ochránit svůj majetek?

I výpověď z nájmu má svá pravidla

V případě, že mezi vámi a nájemníkem vznikly vážné spory, které nejdou řešit vzájemnou domluvou, má pronajímatel právo dát nájemci výpověď. Tyto důvody jsou přesně dané v zákoně §2288 občanského zákoníku:

1. Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době

  • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu
  • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází
  • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat
  • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu

2. Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že:

  • má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno
  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni

Jak vystěhovat neplatiče tak, aniž byste se sami nedostali do potíží

Vystěhování nájemce formou výpovědní lhůty se řídí podle daných podmínek. Při počítání konce výpovědní doby dejte pozor na správná data. Výpověď musí být vždy podána písemnou formou. Také je důležité, aby nájemci došla, jelikož výpovědní doba začíná běžet první kalendářní den měsíce následujícího po jejím doručení. Ve stejném případě se postupuje i tehdy, pokud výpověď z nájmu podá sám nájemce. Při vyklizení vaší nemovitosti vám velmi rádi a ochotně pomůže stěhovací firma Dymas s.r.o., která se zabývá vyklizením domů, bytů a nebytových prostor po nájemnících.

Nezapomeňte nájemníka poučit

Velmi častou chybou při sepsání výpovědi z nájmu je opomenutí o poučení nájemce o právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání výpovědi soudem do dvou měsíců od jejího doručení. Pokud zapomenete toto poučení nájemníkovi ve výpovědní smlouvě sdělit, je tato výpověď neplatná.

Jak vystěhovat neplatiče bez výpovědní lhůty

Pokud máte se svým nájemcem velmi špatné zkušenosti a výpovědní lhůta je pro vás takřka nepřijatelná, a to v případě vzniku značných škod na vašem majetku nebo vzniklé škody v podobě neuhrazeného nájemného, občanský zákoník vám coby pronajímateli poskytuje možnost dát nájemci okamžitou výpověď a to bez výpovědní lhůty. Jde to v případě, že nájemník hrubě porušil své povinnosti. Byt v tomto případě musí být předán nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Zavolejte nám pro předběžnou kalkulaci
nebo rovnou zadejte poptávku a domluvte si detaily stěhování.