Jak vystěhovat nájemníka

Jak vystěhovat nájemníka který neplatí, nebo kterému skončila výpovědní lhůta? Když nájemník přestane platit, nastává řada problémů, se kterými se musíte vypořádat co nejdříve.

Jak vystěhovat nájemníka, když přestane platit nájem

I nájemník se může dostat do složité finanční situace. V takovém případě nastává jediná možnost, a to pokrytí dluhu z kauce, pokud vám ji nájemník při podpisu nájemní smlouvy zaplatil. Zde se ovšem jedná jen o dočasné řešení problému, a to na dobu, kolik kaucí vám dopředu zaplatil. Pokud neplatí dál, budete nejspíše chtít nájemníka z bytu vystěhovat. V některých případech to nebývá snadné. Výpověď z bytu rozhodně nestačí.

Podání výpovědi je první krok, jak vystěhovat nájemníka

Nájem bytu, domu, chalupy či rekreačního objektu může skončit dle občanského zákoníku výpovědí, odstoupením od smlouvy nebo uplynutím doby, na kterou byl nájem sjednán. Pokud potřebujete dát nájemníkovi výpověď, musíte mít k tomu zákonný důvod. Neplacení nájemného je jedním z nejčastějších důvodů.

Co dělat když nájemník byt nevyklidí

Pronájem sjednaný na dobu určitou je pro většinu pronajímatelů nejvýhodnější formou pronájmu nemovitosti. Pokud nájemník do tří měsíců od uplynutí výpovědní lhůty nevyklidí a pronajímatel ho k tomuto faktu nevyzve, bere se za to, že je nájem uzavřený znovu na stejnou dobu, jako tomu bylo při podpisu smlouvy. Nejvýše se však uvádí doba dvou let, pokud tomu není ve smlouvě jinak. Výzvu k vyklizení bytu podávejte vždy výhradně písemnou formou.

Jak vystěhovat nájemníka a získat zpět své peníze

Pokud vám nájemník dluží peníze za pronájem nemovitosti, přičítá se k dluhu úrok z prodlení. Jeho výši si předem stanovte ve smlouvě. V opačném případě je daná zákonem a odvozuje se od repo sazby České národní banky. Dluh se počítá jiný v současné době a v době, kdy dluh vznikl. Jiná úroková sazba je pro letošní rok a jiná pro loňský a minulé roky a jiné úroky budou platit pro dluhy první polovině letošního roku a od července letošního roku dál.

Jak nárokovat nájem a finance za služby

Když vám nájemce dluží peníze z nájmu a za služby za tři měsíce a více, máte právo podání okamžité výpovědi bez výpovědní doby. Nájem končí doručením výpovědi. Pokud nájemník platil jen část nájemného, okamžitou výpověď mu podat nemůžete. Jde to pouze v případě, že dluh přesáhne tři nájmy a úhrady za služby.

Pozor na odpojení energií

Některé majitele nemovitosti napadlo odpojit nájemníkovi energie. V tomto případě se dostáváte do střetu se zákonem, neboť pácháte trestný čin.

Jaké jsou možnosti výpovědi z nájmu:

  • Okamžitá výpověď z nájmu: musí být písemná a je v ní třeba uvést důvody. Nájemník musí být informován o tom, že pokud s důvody nesouhlasí, může se odvolat k soudu se žádostí o přezkoumání její oprávněnosti. Když výpověď tyto náležitosti nemá, je neplatná.
  • Okamžité vystěhování nelze: násilím k vyklizení z bytu nájemníka nutit nemůžete ani v případě, že se nájemník sám na soud neobrací. V tomto případě na vás může nájemce podat trestní oznámení.
  • Legální vystěhování nájemníka: Pokud s nájemníkem není rozumná řeč, jediná legální cesta pro nájemce je obrácení se na soud. Podáním žaloby na vyklizení nemovitosti začíná kolotoč, kdy soud přezkoumává oprávnění výpovědi z nájmu.
Zavolejte nám pro předběžnou kalkulaci
nebo rovnou zadejte poptávku a domluvte si detaily stěhování.