Jak vystěhovat nájemníka z bytu

Nemovitosti se stávají skvělou variantou, jak zhodnotit své naspořené finance. V případě, že chcete nemovitost pronajímat, nastává otázka, jak vybrat správné nájemníky. V opačném případě začnete dříve nebo později řešit otázku, jak vystěhovat nájemníka z bytu.

Jak vystěhovat nájemníka z bytu okamžitou výpovědí z nájmu

V případě, že nájemník hrubě poruší některé z bodů nájemní smlouvy, můžete podat okamžitou výpověď z nájmu. Za důvody pro okamžité vypovědění z nájmu se považuje nezaplacení nájemného a náklady za služby za dobu nejméně tří měsíců.

Pozor však na situace, že nájemník platí nájemné alespoň částečně, stejně tak náklady za služby. V tomto případě nájemníkovi nemůžete podat okamžitou výpověď, ale čekat na dobu, kdy dluh přesáhne dluh za dobu tří měsíců.

Okamžitou výpověď můžete podat také v případě, že nájemník způsobí na vašem majetku závažné škody nebo dělá nájemník potíže pronajímateli či jiným osobám, které v domě bydlí.

Jak vystěhovat nájemníka z bytu oficiální cestou

I okamžitá výpověď z nájmu má svoje limity, podobně jako klasická výpověď z bytu. Ve výpovědi z nájmu musíte přesně vysvětlit, v čem spočívá hrubé porušení povinností. Jenže dříve, než nájemníkovi odešlete okamžitou výpověď z nájmu, musíte jej předtím písemně vyzvat k zanechání

takového chování, resp. odstranění vzniklého protiprávního stavu. Bez plnění těchto kroků, je okamžitá výpověď nájmu neplatná.

Nezapomeňte na důležité kroky při vystěhování nájemníka

    • informujte nájemníka písemnou formou o skutečnosti, že zvláště hrubým způsobem porušuje nájemní smlouvu
    • pokud nájemník dále nemění svá stanoviska, zašlete mu okamžitou výpověď z nájmu a nezapomeňte na její náležitosti
    • v případě, že nájemník ani po skončení nájemní doby nevyklidí byt, obraťte se na příslušný soud a podejte trestní oznámení
    • vyčkejte na pravomocné rozhodnutí soudu, kdy dojde k exekučnímu vystěhování nájemníka
    • pak už vám nic nebrání k vyklizení své nemovitosti. Skvělými pomocníci vám budou profesionální stěhováci z firmy Dymas s.r.o., která se zabývá vyklizením domů, bytů a nebytových prostor po nájemnících.

Jak vystěhovat nájemníka z bytu tak, aby byl nájem skutečně ukončený

Nájemce musí předat byt pronajímateli v takovém stavu, v jakém je sjednáno v nájemní smlouvě. Pronajímatel může na náklady nájemce uvést byt do takového stavu, v jakém měl nájemce byt předat a nestalo se tak. Dle zákona se byt považuje za odevzdaný, pokud obdrží pronajímatel klíče a nic mu nebrání v přístupu do bytu a jeho užívání a nebo nájemce byt opustil způsobem, kdy je možné považovat nájem za skončený.

Pozor na narušování domovní svobody

Stalo se vám, že nájemce nechce opustit byt ani v případě, že mu vypršela nájemní doba? V tomto případě se střetává vlastnické právo a omezení jeho vykonávání a zároveň ochrana domovní svobody nájemce.

Vy jako pronajímatel nemůžete vystěhovat nájemníkovi věci, vyměnit zámky ani učinit podobná opatření. Tak se dostáváte do střetu se zákonem a to konkrétně trestným činem narušování domovní svobody. V tomto případě přichází jediná schůdná varianta a to podání žaloby na vyklizení nemovitosti. V tomto případě soud rozhodne pravomocným rozsudkem ve prospěch žalujícího a dojde k exekučnímu vyklizení bytu.

Zavolejte nám pro předběžnou kalkulaci
nebo rovnou zadejte poptávku a domluvte si detaily stěhování.