Na stěhování mají zaměstnanci ze zákona nárok na volno

Stěhování Brno

Stěhujete se a přemýšlíte nad tím, zda vám na stěhování bude stačit víkend nebo plánujete vzít si dovolenou, které už tak máte nedostatek? Ze zákona máte nárok na volno na stěhování. Zaměstnavatel vám podle zákona musí poskytnout volno a v některých případech vám dokonce musí volno na stěhování i zaplatit.

 

Zákon hovoří jasně

Zákoník práce v § 199 říká, že zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci volno a ve stanových případech i náhradu mzdy při stěhování. Kromě stěhování tento zákon vymezuje také nárok na volno při svatbě, narození potomka, úmrtí v rodině a samozřejmě také při návštěvě lékaře. Patří sem však například také potíže s dopravou do zaměstnání.

Stěhování Brno

Jak dlouhé volno dostanete?

Vládní nařízení stanovuje, že zaměstnavatel má povinnost vám poskytnout volno na stěhování na nezbytně nutnou dobu. Nejvýše na dva dny, pokud jde o změnu bydliště u zaměstnance, který se stěhuje zcela ze své vlastní vůle a má vlastní bytové zařízení. Zákoník práce však hovoří trochu jinak, než vládní nařízení. Ten říká, že volno může být poskytnuté i na delší časový úsek, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dopředu domluví.

 

Co přesně tedy zákoník říká?

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Jiné důležité osobní překážky v práci

 

  • 199

 

(1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

 

(2) Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci podle odstavce 1, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (§ 317).

 

A jak přesně zní vládní nařízení?

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

 

  1. Přestěhování

 

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

 

Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.

 

Co se rozumí vlastním bytovým zařízením

Vlastní bytové zařízení je nábytek, běžné vybavení domácnosti a například spotřebiče. Je jasné, že v praci nejspíše nikdo nebude podrobně zkoumat, co vlastně stěhujete. Ustanovení je však dané proto, aby se zamezilo uvolnění zaměstnanců, kteří chtějí pomoci se stěhováním třetí osobě.

Kdy je nárok na placené volno na stěhování

Jestliže jste se sami rozhodli, že se přestěhujete, nárok na náhradu mzdy nemáte. Pokud vám však stěhování nařídil zaměstnavatel, který vás přeřadil na jiné pracoviště, musí vám dny volna na stěhování zaplatit v plné výši jako byste chodili do práce.

Není přece jen lepší dovolená?

Pokud budete počítat peníze, rozhodně je pro vás výhodnější vzít si dovolenou. Tu vám totiž zaměstnavatel proplatí. Bohužel však ne každý má tolik dnů dovolené, aby si mohl dovolit je plýtvat zrovna na stěhování. Zvažte tedy dopředu, jaká varianta je pro vás přívětivější. Samozřejmě je tu ještě možnost, že se stihnete přestěhovat o víkendu. Záleží jen a jen na vás.

 

Stěhujete se ve výpovědní lhůtě?

Vaše práce vám už nevyhovuje a vlastně je to jeden z důvodů vašeho stěhování? Pak jste jistě kromě hledání nového bydlení již také podali výpověď ze stávajícího zaměstnání a hledáte novou práci v místě vašeho nového bydliště. Není to nic neobvyklého. Vězte, že v takovém případě máte ještě nárok na jeden půl den v týdnu na hledání nové práce. Vzhledem k tomu, že výpovědní doba je dva měsíce, máte tedy nárok na celkem dva dny volna. A vy si je můžete vybrat klidně najednou v jednom týdnu.

 

Pokud jste podali výpověď sami od sebe, je pochopitelně toto volno neplacené. V případě, že jste však dostali výpověď od zaměstnavatele kvůli ztrátě způsobilosti k výkonu práce ze zdravotních důvodů nebo z důvodu jakýchkoliv překážek na jeho straně, máte nárok na to, aby čas strávený hledáním nového zaměstnání zaplatil.